cz / en

Pojivové tkáně - fascie

Pojivové tkáněFascie obaluje všechny části lidského těla. Každý sval, svalové vlákno, každý orgán, mozek, oči mají ochranný fasciální obal. Všechny tyto obaly jsou součástí většího obalu. Povrchové fasciální vrsty jsou přímo pod kůží. Tato ucelená souvislá síť od malíčku až po hlavu spojuje, ale zároveň i odděluje a ochraňuje všechny funkční jednotky těla. Tuto charekteristickou ucelenost a souvislost při pokrytí každého milimetru lidského těla sdílí fasciální sít pouze se dvěma dalšími systémy. Oběhovým a nervovým systémem. Ani kosti ani svaly nejsou takto souvislé.

Pojivové tkáně - fascieFascie je bílá hmota z rozdílnou mírou pružnosti, strukturou vláken připomínající pavučinu. Propojuje a zároveň rozděluje tělo na funkční jednotky, formuje celou strukturu a tvar. Je součástí všech tělesných soustav - fasciální síť. Neustále se mění a přizpůsobuje v závislosti na individunálních požadavcích našich těl. Snížení pohyblivosti těla negativně ovlivňuje jeho vyvážení, pohybovou koordinaci a celkové fungování organismu včetně dýchání, trávení, jeho psychické a fyzické a emocionální kapacity.