cz / en

Jak Rolfterapie strukturální integrace funguje

RolfterapieStruktury těla ovlivňuje během života mnoho faktorů. Genetika, životospráva, pohybové návyky, jednostranná zátěž. Významným vnějším faktorem jsou traumatické úrazy, fyzický a emocionální stres, operace - jizvy. Pojivová tkáň - fascie reaguje na všechny tyto faktory změnou struktury vláken. Fasciální sítě, které vlivem zmíněných faktorů ztuhnou a zabraňují pohybu. V těle se vytváří nový kompenzační vzorec, který s gravitací mění celkové postavení těla, jeho tvar a funkci. Rolfterapie, strukturální integrace pomocí manuální manipulace s fasciemi, tyto ztuhlé časti uvolňuje, prodlužuje a tak pomáhá tělu najít efektivnější vyvážení v rámci gravitace.

RolfterapieJednou z hlavních myšlenek Rolfterapie strukturální integrace je, že poloha kosterního systému je dána délkou a napětím svalů a pojivových tkání, které jsou na něj připojeny. Představit si to můžeme na kempingovém stanu (starší typ A). Stan nedrží tyče, ale stanové šnůry, respektive jejich napětí. Stejně jako i naší tělesné struktuře. Zakřivení páteře, postavení pánve a hlavy nebo tvar klenby nohy, jsou dány napětím svalů a pojivových tkání, které se upínají ke kostem.

Rolfterapeut je školený na to vidět vztahy mezi svaly, pojivovými tkáněmi a kosterním systémem a pomáhá je měnit. Rolfterapeut pomalým hlubokým tlakem rukou a jemným pohybem určitých svalů, fascií klienta pomáhá snižovat přilnavost vzájemně sousedících svalových partií, kostí a orgánů. Snižuje se jejich napětí a tak se dává možnost tělu změnit kompenzační pohybové vzorce. Rolfterapie, Rolfing uspořádá celkové tělesné struktury klienta a umožnuje trvalé změny v organizmu. Výsledkem bývá nejen výléčení bolestných tělesných symptomů i celkové zlepšení zdravotního stavu.